Çoxtərəfli QrupÇQ-nin hüquq və vəzifələriÇQ-nin tərkibiÇQ-nin iclaslarıÇQ-nin qərarları