Milli şirkətlərMilli şirkətlərə köçürmələr və ödəmələri §3.6(a)&§4.2(c)Milli şirkətlərin xərcləri §3.6(b)Benefisiar mülkiyyət səviyyəsi §3.6(c)