İstehsalKəşfiyyat fəaliyyəti §3.3Ümumi istehsal §3.5(a)Ümumi ixrac §3.5(b)