Gəlirlərin toplanmasıQanunvericilik və fiskal rejim §3.2İqtisadiyyata töhfə §3.4(a)-(c)Vergilər və ilkin ödənişlər §4.1(a)/(b)Natura formada ödəmələr §4.1(c)Infrastruktur və barter əməliyyatları §4.1(d)Nəqletmədən gəlirlər §4.1(f)