Gəlirlərin idarəedilməsiDaxil olan gəlirlərin bölüşdürülməsi §3.7Gəlirlərin idarə edilməsi və xərclər §3.8Sub-milli ödənişlər və köçürmələr §4.2 (d) (e)